Škodlivé účinky obezity: Dopad na dospělé a děti

Obezita se stala tématem mnoha diskusí a protichůdných názorů. Někteří lidé věří, že nadváha není problém, zvláště v určité fázi života. Například matka si může myslet, že nadváha jejího syna je jen obdobím dětství, a mladí lidé mohou namítat, že je čas dopřát si jídlo bez obav ze zdravotních problémů. Pokud jde o dospělé, mohou mít pocit, že si zaslouží užívat si života bez přísných pravidel, když podle nich žili polovinu svého života.

Navzdory těmto rozdílným názorům však může mít obezita vážné následky. V tomto článku budeme diskutovat o některých vážných nebezpečích spojených s obezitou.

Obezita u dospělých a dětí: Pochopení negativních důsledků:

Srdeční problémy:

Obezita úzce souvisí se srdečními problémy. Viditelným znakem obezity je nadbytečná vrstva tuku, která se hromadí pod kůží, ale často nedokážeme vzít v úvahu tuk uložený ve vnitřních mechanismech našeho těla. Toto nadměrné hromadění tuku může vyvíjet tlak na koronární cévy a narušovat normální srdeční rytmus, což vede k různým srdečním problémům, včetně mrtvice. Proto je důležité pochopit, že škodlivé účinky obezity přesahují viditelnou labku na vnější straně našeho těla.

Režim nespavosti:

Jako rodič je důležité chápat rizika spojená s obezitou, zejména pokud jde o zdraví vašeho dítěte. Jedním z takových rizik je spánková apnoe, zdravotní stav, kdy člověk zažívá dýchací potíže během spánku. To je často způsobeno nadbytečným nahromaděním tuku kolem průdušnice nebo rourky, která vyvíjí tlak na tyto dýchací cesty nebo je zužuje. Obezita je hlavním rizikovým faktorem spánkové apnoe, která může způsobit řadu zdravotních problémů. Je důležité řešit obezitu včas, aby se zabránilo vzniku takových zdravotních problémů.

Rizikové v těhotenství:

Předpokládejme, že jste právě těhotná a vaše obezita je právě teď vaším přítelem. V takovém případě je pravděpodobné, že byste mohli riskovat ztrátu dítěte kvůli extrémnímu nahromadění tuku, když se dítě ve vašem orgánu cítí dusené kvůli menšímu prostoru a menšímu přívodu vzduchu. To je především důvod, proč těhotná matka odborně doporučuje snížit nadbytečné tuky a kalorie jiné než předepsané množství.

Životnost:

Je dokázáno, že obézní člověk by si pár let automaticky odečetl jen tak. Obezita je hlavním problémem v našich orgánech, kde kterákoli část orgánu může přestat pracovat pod tlakem tuků, a proto představuje menší záchranné lano.

Nárůst krevního tlaku:

Lékaři říkají, že lidé s obezitou nebo problémy s nadváhou mají větší šanci na vysoký krevní tlak, což pro nás není zdravé. Vysoký krevní tlak je často označován jako tichý zabiják, protože před symptomy nejsou ve skutečnosti jejich věc. Náhle zaútočí, což má za následek děsivou mrtvici nebo infarkt.

Riziko rakoviny:

Nový výzkum ukázal, že obézní lidé jsou více ohroženi rakovinou než neobézní. Obvykle se rakovinné buňky skrývají v tuku a nevykazují žádné příznaky až do poslední fáze, kdy se stane dominantním a vážným.

Diabetes:

Obezita je často spojena s cukrovkou, což je místo, kde v důsledku přebytečného tuku může být snížena sekrece inzulínu. Slábnoucí problém s inzulínem často vede k cukrovce , kde je produkce inzulínu omezena nízkou sekrecí nebo tvorbou. Je to především diabetes 2. typu, který postihuje obézní lidi.

Problémy s plodností:

Týká se to především žen, kde bylo opakovaně vidět, že obézní žena se více snaží a má větší šanci otěhotnět než neobézní žena. Je to proto, že obezita je také zodpovědná za změny v sekreci hormonů, a proto pro ně může být těhotenství trochu problematickou scénou.

Závěrem lze říci, že účinky obezity mohou mít vážné důsledky pro dospělé i děti, včetně zvýšeného rizika chronických onemocnění, jako jsou srdeční choroby, cukrovka, mrtvice a některé typy rakoviny . Obezita může také vést k sociálním a emocionálním problémům, jako je deprese, nízké sebevědomí a diskriminace. Je důležité pochopit, že škodlivé účinky obezity přesahují viditelnou tukovou tkáň na vnější straně našeho těla a že změny životního stylu jsou zásadní pro řešení tohoto problému. Výběrem zdravého životního stylu, jako je pravidelné cvičení, vyvážená strava a udržování zdravé hmotnosti, můžeme snížit riziko vzniku zdravotních problémů spojených s obezitou a zlepšit naši celkovou pohodu.